производител на сферични кранове

Възвратни вентили и клапани

Възвратен вентил
KM 9901 (Z35)

DN 50–400
PN 16–400

От −60 °C до +550 °C


повече информация 

сферични кранове | трипътни сферични кранове |

възвратни вентили | услуги


info@kearm.cz

Пекарска 1639/79A, Опава
Чешка република

+420 555 440 200

www.kearm.cz
© 2018 KE-ARM, s.r.o.